niedziela, 22 stycznia 2012

Zadania cz. 8

1. Różnica czasu słonecznego między miejscowościami A i B wynosi 6 godzin 24 minuty. Oblicz różnicę geograficzną między tymi miejscowościami.

1st. - 4 minuty                                   6h 24min.= 384 minuty
x - 384 minuty

x= 96 stopni

Różnica długości geograficznej wynosi 96 stopni.

P.S. http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugo%C5%9B%C4%87_geograficzna2. Różnica długości geograficznej między miejscowościami A i B wynosi 240 stopni. Oblicz różnicę czasu słonecznego między tymi miejscowościami.

1st. - 4minuty
240st.- x 
                                                                                       960 minut = 16h
x= 960 minut

Różnica czasu wynosi 16 godzin.


3. Oblicz wysokość Słońca nad horyzontem w momencie górowania w Montevideo 
(34st.55`S 56st.13`W) w dniu 22 grudnia.


f - fi


wysokość Słońca= 90st. - f + 23st.27`
                              90st. - 34st.55` + 23st. 27`
                                78st.32`

Wysokość Słońca wynosi 78st.32`.

P.S. http://odpowiedz.pl/9992/9992/kontakt.html

niedziela, 15 stycznia 2012

Zadania cz. 7

1. Odcinek na mapie w skali 1: 20 000 ma długość 9 cm. Oblicz skalę mapy, na której jego długość wyniesie 3cm. Zapisz skalę w postaci mianowanej i liczbowej.

1: 20 000                          9cm- 1,8km                                3cm- 1,8km
1cm - 200m                                                                            1cm- x
1cm - 0,2km                 
                                                                                            x= 0,6 km
Skala mianowana 1- 0,6 km
Skala liczbowa 1- 60 0002. Pole powierzchni jeziora na mapie w skali 1: 200 000 wynosi 15cm². Oblicz jego powierzchnię rzeczywistą.

1cm- 200 000cm                                  1cm²- 4km²
1cm- 2km                                             15cm²- 60km²

Pole powierzchni jeziora wynosi 60km².


3. Powierzchnia lasu na mapie w skali 1: 700 000 wynosi 4cm². Oblicz jego powierzchnię rzeczywistą.

1cm- 700 000cm                                                    1cm²- 49km²
1cm- 7km                                                               4cm²- 196km²

Pole powierzchni lasu wynosi 196 km².

poniedziałek, 9 stycznia 2012

Zadania cz.6


1.  Odległość między dwoma punktami na mapie wynosi 7 cm. W rzeczywistości odpowiada to 210km. Oblicz skalę mapy. Zapisz ją w postaci mianowanej i liczbowej.

1cm- x
7cm- 210km                                                30km= 30 000m= 3 000 000 cm
x= 30 km

Skala mianowana mapy:            1: 3 000 000

Skala liczbowa mapy:                1cm- 30km


2. Oblicz rozciągłość równoleżnikową i południową Afryki. Współrzędne geograficzne skrajnych punktów tego kontynentu: 37st.N, 34st.S, 51st.E, 17st.W

37st.+34st.=71st.                            51st.E+17st.W=68st.

Rozciągłość równoleżnikowa Afryki wynosi 68 stopni.

Rozciągłość południkowa Afryki wynosi 71 stopni.


3. Oblicz temperaturę powietrza na wysokości 2 500m n.p.m., jeżeli u podnóża góry na wysokości 700 m n.p.m. zanotowano 18st.C.

2500m n.p.m. - 700m n.p.m.= 1800m                                 100m - 0.6st. C
                                                                                             1800m - x

                                                                                              x= 10,8st.C
                   18st.C - 10,8st.C= 7,2st.C

Temperatura powietrza wynosi 7,2st.C

piątek, 6 stycznia 2012

Zadania cz.5

1. Oblicz szerokość geograficzną miejscowości położonej na równoleżniku, na którym w dniu przesilenia letniego Słońca góruje po południowej stronie nieba na wysokości 77st.27'.

h=77st.27'                   f-fi

kąt=90st.-f+23st.27'                      f=90st.-77st.27'+23st.27'                         f=36st.N2. Oblicz wysokość górowania Słońca na horyzontem Warszawy (52st.N, 21st.E) w dniach 22 czerwca i 22 grudnia. Zapisz obliczenia.


22 VI              h=90st.-52st.+23st.27'=61st.27'

22 XII             h=90st.-52st.-23st.27'=14st.33'3 Podkreśl poprawne zakończone zdania.
Położenie Ziemi w pozycjach peryhelium i aphelium wynika z


A. niejednostajnego ruchu obiegowego Ziemi
B. eliptycznego kształtu orbity ziemskiej
C. spłaszczenia biegunowego Ziemi
D. ruchów precesyjnych osi ziemskiej

Zadania cz.4


1. Na mapie powierzchnia torfowiska wynosi 6cm². W rzeczywistości torfowisko zajmuje 54km². Oblicz skalę mapy. Zapisz ją w postaci mianowanej i liczbowej.

6cm²- 54km²                                                                  1cm- 3km
1cm²- 9km²                                                                     3km- 300 000cm

Skala mianowana 1cm- 3km.
Skala liczbowa 1: 300 000.


2. Długość rzutu poziomego trasy kolejki górskiej na mapie w skali 1: 25 000 wynosi 4cm. Różnica wysokości od stacji początkowej do końcowej kolejki to 750m. Oblicz długość trasy kolejki górskiej.

1cm- 25 00cm                                4cm- 1km
1cm- 250m                           (1km)² + (0,75km)²= x²
                                             1km² + 0,5625km²= x²
                                                       x= 1,25km

Długość trasy kolejki górskiej wynosi 1,25km.

3. Turysta oczytał z mapy w skali 1: 30 000, że długość szlaku pieszego, którym może wyjść na szczyt góry wynosi 15cm. Różnica wzniesień, którą musi pokonać to 500m. Oblicz ile czasu zajmie turyście wejście na szczyt, wiedząc że człowiek idzie średnio z prędkością 4km na godzinę, a na każde 100m wzniesienia potrzebuje dodatkowych 10 minut.


1cm- 30 000cm                                              100m- 10minut                            4km- 1
1cm- 300m                                                      500m- x                                  4,5km- x
15cm- 4,5km
                                                                      x= 50 minut                             x= 1,125h= 1h 7,5 minuty

                                                   1h 7,5 min. + 50min.= 1h 57,5 minuty

Czas wejścia turysty na szczyt to 1h 57,5 minuty.

Zadania cz.3

1. Oblicz szerokość geograficzną miejscowości położonej na równoleżniku, na którym w dniu przesilenia letniego Słońce góruje po południowej stronie nieba na wysokości 77st.27'.

90st.-77st.27'+23st.27'=90st.-54st.=36st. N
2. Samolot z Warszawy do Nowego Jorku wystartował o godzinie 6.40 czasu strefowego. Lot trwał 12 godzin.
Oblicz, o której godzinie tamtejszego czasu strefowego samolot wylądował w Nowym Jorku. Zapisz obliczenia.

Warszawa- UT+1                                Nowy Jork- UT-5


6.40+12h-6h=6.40+6h=12.40

Samolot wylądował w Nowym Jorku o godzinie 12.40 tamtejszego czasu strefowego.


3. Wybierasz się latem na wycieczkę samolotem do Grecji. Zamieszkasz w miejscowości Rodos (36st.29'N 28st.13'E). Samolot startuje z lotniska w Warszawie (52st.15'N 21st.00'E) o godzinie 13.20 czasu urzędowego, a lot trwa 2 godziny i 30 minut. W Grecji w okresie lata obowiązuje czas urzędowy czasowi uniwersalnemu UT+3. O której godzinie według czasu urzędowego Grecji samolot wyląduje w Rodos.

Warszawa- latem czas środkowoeuropejski letni UT+2

Rodos UT+3

13.20+2h30min.=15.50                        15.50+1h=16.50

P.S. Współrzędne geograficzne Warszawy i Rodos są podane dla zmyłki ucznia i nie zmieniają wyniku zadania.


4. Przyporządkuj daty do odpowiadających im określeń długości dnia.
Daty: 21 marca, 23, lipca, 23 września, 19 stycznia.

a) W Nowym Jorku i Londynie dzień jest równy nocy     21 III i 23 IX

b) W Gdańsku dzień jest dłuższy niż w Atenach    23 VII

c) W Warszawie dzień jest krótszy niż w Kairze    19 I